<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Barona Logistiikka työllistää yli 200 työntekijää kesätöihin – 40% heistä on naisia

barona_round2_logistics2_final_01

Logistiikan ala tunnetaan perinteisesti hyvin fyysisenä ja miesvaltaisena alana. Yhä enemmän kuitenkin naiset työllistyvät alalle, esimerkiksi Barona Logistiikan kautta erilaisiin varastoalan tehtäviin.

Logistiikan ala murroksessa

Logistiikan ala on viimeisinä vuosina muuttunut hyvin paljon siitä, mitä ennakkoon voisi olettaa alaan liittyen. Digitalisoitumisen ja automaation vaikutukset heijastuvat myös logistiikan alaan, ja erityisesti varastoalan tehtäviin.

”Työt ovat aiemmin olleet hyvin fyysisiä, minkä takia erityisesti nuoria miehiä hakeutui alan tehtäviin selkeästi enemmän. Nykyään digitalisoitumisen ja automaation myötä fyysiset työt ovat vähentyneet, ja korvaantuneet enemmän koordinoimiseen painottuvilla töillä. Työssä vaaditaan keskittymistä ja pikkutarkkuutta” Kim Hipari, Barona Logistiikan palvelujohtaja kertoo alan muuttumiseen liittyen.

Naiset työllistyvät monipuolisesti kaikkiin tarjolla oleviin työtehtäviin, muun muassa vastaanoton ja lähettämön tehtäviin. Näissä tehtävissä juuri hyödyksi on tarkkaavaisuus ja huolellisuus, jotta kuljetukset ovat täsmällisiä ja ajan tasalla.

”Enemmän naisia kaivattaisiin alalle. Valitettavasti edelleen vallitseva mielikuva on se, että logistiikan ala, ja erityisesti varastotehtävät ovat parhaiten soveltuvia vain miehille, vaikka tilanne ei enää todellakaan ole tämä” kertoo Hipari.

Alan kehitys ja monipuolistuminen

Barona Logistiikalla on tänä vuonna tarjolla noin 200 kesätyöpaikkaa. Työtehtävien monipuolistuessa, sopivia tehtäviä löytyy aiempaa suuremmalle joukolle, sukupuoleen katsomatta. Fyysisiä töitä on edelleen jäljellä, mutta sen rinnalle ovat tulleet myös automaatiota hyödyntävät työtehtävät.  

Teemu Junkkarinen, Barona Logistiikan rekrytointipäällikkö, kertoo myös, kuinka töitä on tarjolla monipuolisemmin, mitä logistiikan alasta voisi päällisin puolin olettaa. ”Logistiikan puolella on tänä vuonna tarjolla monipuolisesti erilaisia töitä, aina keräilytehtävistä asiantuntija- ja esimiestason positioihin. Työympäristöt vaihtelevat pakkasoloista lämpimiin tiloihin, ja kohteiden koko voi vaihdella muutamasta hengestä aina muutaman sadan työntekijän varastokohteisiin. Ihan laidasta laitaan oikeastaan.”

Naisten on myös entistä helpompi tulla alalle, kun perehdytykseen panostetaan, eikä kaikkiin tehtäviin odoteta aiempaa kokemusta. Matalan kynnyksen -töitä löytyy enemmän kuin aiemmin.

”Perehdytys on kaiken a ja o. Se kannattaa myös hoitaa mahdollisimman laajasti, eli ei perehdytetä työntekijää vain työtehtäviin, mutta myös sen lisäksi työympäristöön ja uuteen porukkaan” kertoo Junkkarinen, joka on jo monet kesät seurannut asiakkaiden perehdyttävän kesätyöntekijöitään.

Lue lisää Barona Logistiikan kesätyöpaikoista täältä.

Lisätietoja:
Kim Hipari, palvelujohtaja, Barona Logistiikka
puh. 0438244190, kim.hipari@barona.fi
 

Aiheet: LogistiikkaTyöelämäKesätyöTiedotteetNuoret

Uusimmat tiedotteet