<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1316592211688349&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Barona rekrytointikumppanina Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen resursoinnissa

ilmakuva rikastamon alue-0011 kopio

Sotkamon kunnassa Kainuussa sijaitsevan Sotkamo Silverin hopeakaivoksen tuotanto käynnistyy ensi vuonna. Kaivoshanke on alueelle merkittävä ja se työllistää parin vuoden sisällä toistasataa henkilöä, kun tuotanto kasvaa. Rekrytoinnit rikastamoon ovat nyt alkaneet ja Barona toimii kaivoksen kumppanina henkilöstön rekrytoinneissa. Rikastamolle etsitään operaattoreita, kunnossapitoasentajia sekä teollisuussähköasentajia.

“Olemme tehneet pitkään töitä kaivosalan eri toimijoiden kanssa viimeisen vuosikymmenen aikana. On ollut ilo huomata, miten paljon ihmisiä ympäri Suomen on kiinnostanut Sotkamo Silverin työmahdollisuudet. Monelle tämä hanke mahdollistaa paluumuuton kotiseudulle, osalle taas kiinnostuksen herättää työ modernissa, hyvin johdetussa kaivoksessa”, kertoo Barona Teollisuuden toimialajohtaja Juho Nojonen.

Valitsimme Baronan rekrytointikumppaniksi, sillä heillä oli hyvä konsepti hyödyntäen markkinointia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Baronalla oli hyvät referenssit kaivosalalta ja valmiit kontaktit”, perustelee Sotkamo Silverin toimitusjohtaja Arto Suokas rekrytointikumppanin valintaa.

Sotkamo Silverin hopeakaivos on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Hopeakaivoksen historia ulottuu vuoteen 1980, jolloin Oulun yliopiston tutkijat löysivät hopeaa pienen järven rannalta. Tutkijat havaitsivat useita hopea-kulta-sinkki-lyijy anomaalisia jääkauden lohkareita kilometrin etäisyydellä mineralisaatiosta.

”Vasta muutaman viimeisen vuoden aikana hopean hinta ja rahoitusmarkkinat ovat olleet sellaisia, että kaivoksen rakentaminen on voitu aloittaa. Tämän vuoden lopussa saadaan kaivoksen rakennustyöt valmiiksi ja alkuvuodesta aloitetaan rikastamon testaukset ja koeajot. Tuotanto käynnistetään ensi keväänä”, Suokas kertoo.

Tuotanto-odotukset kaivokselle ovat noin 45 tonnia hopeaa vuodessa. Kaivoksen osoitetut, tunnetut ja todennäköiset malmivarat ovat yhteensä 3,3 miljoonaa tonnia. Hopeakaivos projektin kehittämiseen on käytetty noin 30 miljoonaa euroa. Kaivoksen louhintasuunnitelman mukaiset malmivarat riittävät noin 7 vuoden tuotantoon. Kaivoksen elinikä saattaa olla tätäkin pidempi, sillä tehtyjen mittausten perusteella muodostuma jatkuu 1500-2000 metrin syvyyteen. Lisäksi alueella on lukuisia muita esiintymiä, joiden taloudellinen hyödyntäminen saattaa olla mahdollista tulevaisuudessa.

Sotkamo Silverin hopeakaivoksen avautuminen on todella merkittävä asia Sotkamon kunnalle. Uudet työpaikat luovat elinvoimaa ja hyvinvointia kaikille kuntalaisille. Sotkamoon on syntynyt Suomen ja jopa maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen kaivosteollisuuden ja kaivososaamisen keskittymä. On laskettu, että kunnan alueella on vuosikymmenen vaihteessa noin 2000 suoraa työpaikkaa kolmella eri kaivoksella kunnan asukasluvun ollessa hieman yli 10 000 henkeä”, kommentoi Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Tutustu tarkemmin avoinna oleviin työpaikkoihin rekrytointisivustolla: https://barona.fi/sotkamo-silverille

Aiheet: teollisuus

Uusimmat tiedotteet